Stihl SH 86

Benzin-Blasgerät Stihl SH 86
Stihl SH 86

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stihl SH 86 Preis: 539,- €