Stihl SH 86

Benzin-Blasgerät Stihl SH 86
Stihl SH 86