Stihl BGA 86

Akku-Blasgerät BGA 86
Stihl BGA 86

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stihl BGA 86 Preis: 329,- €