Stihl BGA 45

Akku-Blasgerät BGA 45
Stihl BGA 45

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stihl BGA 45 Preis: 129,- €